Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Πανηγυρικά εορτάστηκε το ξωκκλήσι του ΣΩΤΗΡΟΣ...

Δεσποτική εορτή, από τις μεγαλύτερες της Χριστιανοσύνης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου.Πολλοί πιστοί σήμερα από το χωριό και τους γύρω συνοικισμούς και χωριά ανηφόρησαν για το εξωκλήσι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Είναι φυσικό, λοιπόν, με τη Μεταμόρφωση του Κυρίου να φωτίζεται και να δοξάζεται ολόκληρος ο κόσμος.

Μαρτυρίες ηλικιωμένων του χωριού μας αναφέρουν,πως στην θέση του υπάρχοντος Ναού υπήρχε αιώνες πρίν Μοναστήρι και στον περίβολο αυτού μνήματα πού αρκετά ήταν εμφανείς πρίν μερικά χρόνια.

 Η Έκκλησία κατα παλαιά συνήθεια εύλογούσε πάντοτε τον τρύγο και τα σταφύλια, την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Μια παράδοση πού κρατάει ακόμα στο χωριό μας.
Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
Εὐλόγησον, Κύριε, τὸν καρπὸν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τὸν νέον, ὃν διὰ τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας, καὶ τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς, καὶ τῆς τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τὴν ὡριμοτάτην στάσιν ἐλθεῖν ηὐδόκησας, ἵνα ᾖ ἐν ἡμῖν τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν εἰς εὐφροσύνην, καὶ τοῖς προσενέγκασι δῶρον εἰς ἐξιλασμὸν ἁμαρτιῶν, διὰ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου· μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.Ἀμήν.
Εκτός των άλλων, η ευλογία των σταφυλιών τονίζει και την ανάγκη συνεχούς πνευματικής καρποφορίας και μεταμορφωτικής πορείας του ανθρώπου.
Χρόνια Πολλά σε όλους....με υγεία!!!