Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ στο χωριό μας με την ευλογία του ανέσπερου «ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ».

Υπό τους ήχους της καμπάνας να αντηχεί χαρμόσυνα εκατοντάδες πιστοί από τα χωριό μας και τα περίχωρα ανέβηκαν στον Άγιο Γεώργιο.
 Για άλλη μια χρονιά ο κόσμος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς συνέρρεαν στην εκκλησία κατά εκατοντάδες κρατώντας τις πασχαλιάτικες λαμπάδες στα χέρια.
Με κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια,περίμεναν προκειμένου να λάβουν το Άγιο Φως και να πληροφορηθούν το χαρμόσυνο νέο  για την Ανάσταση του Χριστού.


Φέτος είχε την ευλογία να φέρει το Άγιο Φως στην Ενορία μας ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος (Επίτροπος) του Ναού.Η υποδοχή έγινε με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.


"Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και 
δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών".
Μόλις ο Ιερέας αναφώνησε Χριστός Ανέστη, τότε οι καμπάνες χτύπησαν πανηγυρικά, για να ακούσουν όλοι οι πιστοί το χαρμόσυνο νέο της νίκης του θανάτου και της Ανάσταση του Κυρίου. 
Τότε οι πιστοί ασπάστηκαν μεταξύ τους, ανταλλάζοντας ευχές και χαμόγελα. 
  «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» Η προσκύνηση της εικόνας της Αναστάσεως
 Οι εναπομείναντες στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία...
 ''Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε˙ ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι τήν ἡμέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως˙ πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος''.
  Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκός αὐτοῦ. Καί τοῦτο προλαβών Ἠσαϊας ἐβόησεν˙ ὁ ἅδης φησίν, ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.
 Ἐπικράνθη˙ καί γάρ κατηργήθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεπαίχθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεκρώθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ καθηρέθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐδεσμεύθη.
 Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.
Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.
Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.
Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
«Χριστός Ανέστη»
«Αληθώς Ανέστη ο Κύριος»!