Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Τιμήθηκε σήμερα ο π.Ευστράτιος Τσιτσιβός (Εφημέριος Ρίου) από τον Μητροπολίτη Πατρών.

ΠΗΓΗ: http://www.romfea.gr
rio-5
Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἐτελέσθησαν τά Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, Ρίου Πατρῶν.
rio-28
Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὅστις προέστη τῆς ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς πρώτης Θείας Λειτουργίας, συγχοροστατοῦντος καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
rio-34
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό ἱστορικό τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους καί ὡραιότερους Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
rio-41
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν προσφορά καί στήν ἐργασία τῶν Ἱερέων τῆς Ἐνορίας καί παρεχώρησε στόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο τήν εὐλογία νά προχειρίσῃ Πρωτοπρεσβύτερο τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τόν αἰδεσιμωλογιώτατο π. Εὐστράτιο Τσιτσιβό, προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ρίου Πατρῶν.
rio-42
Ὁ Ἱερός Ναός καθιερώθη καί καθηγιάσθη εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου (κεντρική Ἁγία Τράπεζα), Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (δεξιά Ἁγία Τράπεζα) καί Ἁγίου Νικολάου ( ἀριστερή Ἁγία Τράπεζα).
rio-43
Τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί στήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί στήν Θεία Λειτουργία ὁ Ναός κατεκλύσθη ἀπό πλῆθος πιστῶν.

Δείτε το αποσπασματικό video.

rio-23

rio-12

ΑΞΙΟΣ